vòi sen tắm Dechlorinated water shower

Cartridge for Dechlorinated water shower

Đặc tính :

Vòi sen khử clo nhẹ nhàng với da và tóc

Canxi sunfit trong lõi giúp loại bỏ clo dư trong nước máy.

Vì clo dư sẽ oxy hóa protein, làm hỏng lớp biểu bì làm từ protein. Protein trong da cũng bị oxy hóa và phân hủy.

Kích ứng da và tóc có thể được giảm bớt bằng cách loại bỏ clo dư.

Số lượng lỗ tắm đã giảm từ 120 xuống còn 89 và được thay đổi cách sắp xếp để tiết kiệm nước mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái khi tắm.

sản phẩm

vòi sen tắm tương tự