Body care shower DADADA

Đầu tắm DADADA được phát triển để chăm sóc cơ thể của nam giới.
Có hai dòng nước tắm “Dòng nước sóng” và “Dòng nước thường”
“Dòng nước thường” tạo ra dòng nước mạnh hơn. Tia nước thoát ra từ 202 lỗ sẽ ôm trọn cơ thể.
Dòng nước thẳng mạnh được tạo ra bởi hệ thống coanda sẽ kích thích cơ thể bạn.
Đầu vòi “Hệ thống coanda” bao gồm 3 quả bóng coanda, dòng nước trong vòi sen được thay đổi bằng cách dy chuyển 3 quả bóng này với tốc độ 1500 lần mỗi phút.
Đầu tắm tạo ra ba lần độ mạnh yếu bằng cách xoay các quả bóng. Được thực hiện khoảng 4500 lần mỗi phút.

vòi sen tắm tương tự