Showing all 6 results

Gạch Thạch Bàn dòng sản phẩm GSB612 Là gạch bằng đá granite có Kích thước 600x1200mm sản xuất trong nước trên dây truyền hiện đại của Italia. Bề mặt Bóng Toàn Phần. 1 thùng đóng 2 viên =1.44m/36Kg