Showing all 6 results

Với kỹ thuật công nghệ tốt nhất người nhật đã tao ra một phong cách cho vòi nước, vòi rửa, sen tắm  SANEI “COLUMN” rất riêng và mang phong cách đặc biệt nhất